Zorgvraag

 

Maria Ter Ruste biedt diverse diensten aan, naargelang de zorgvraag die gesteld wordt:

Permanent verblijf

‘Huiselijkheid staat voorop’

Het woonzorgcentrum beschikt over 85 kamers voor permanent verblijf. Elke kamer is uitgerust naar eigentijdse normen. Huiselijkheid is onze troef! De woonkamers, voor maximum 15 bewoners, staan centraal.

 

 

 

Kortverblijf

‘Herstellen en aansterken’

 

De klemtoon van het kortverblijf ligt op een terugkeer naar de thuissituatie na een ziekenhuisopname, een ziekte, vakantie mantelzorgers, …. Wij werken volop aan uw revalidatie en het verhogen van uw zelfredzaamheid. Daarnaast beschikken  wij over een kamer waarbij we mensen willen ondersteunen in een palliatieve situatie (kamer niet erkend herstelverblijf).

 

Assistentiewoningen

‘Levensbestendig wonen’

 

Onze assistentiewoningen van De Ceder (15 woongelegenheden) en De Lork (14 woongelegenheden) zijn een vorm van zelfstandig wonen. Onze grootste troef is de onmiddellijke nabijheid van een verpleegkundige. Wij zorgen voor een oplossing op maat. De keuze van uw persoonlijke hulpverleners kan vlot worden ingeschakeld zodat het zelfstandig wonen mogelijk blijft zolang zorg planbaar is. Alle assistentiewoningen zijn geschikt voor 1 tot 2 personen.

 

 

Bewegingsatelier

‘Bewegen voorkomt vallen’

 

Omdat bewegen je langer actief houdt, stellen we ons bewegingscentrum ten dienste van bezoekers. Diverse toestellen zijn beschikbaar, zowel binnen als buiten.

 

 

 

Mobiel dienstencentrum Geselle

‘Een goede babbel doet deugd’

 

Geselle is een samenwerking tussen gemeente Wingene en Maria ter Ruste. Verschillende activiteiten gaan door in het publieke gedeelte van het woonzorgcentrum.

Dorpsrestaurant: je kan in het kader van het antennepunt van het LDC Amphora dagelijks bij ons terecht voor een heerlijke, warme maaltijd. Vooraf reserveren gebeurt via 051/65 00 30 of geselle@wingene.be.